8 juni 2021

Tijdens het Overlegcomité van 4 juni is beslist dat niet-professionele sporten tot 50 personen onder bepaalde voorwaarden binnen kunnen doorgaan.

Dit betekent dat we de lessen Funky Groove en Fit & Funky alvast opnieuw kunnen opstarten (3 lessen nog in juni). De cursussen koppeldansen starten opnieuw op in september. Wel voorzien we enkele oefenavonden op 19/6, 3/7, 31/7 en 21/8.

We voorzien vouchers ter compensatie van de door corona gemiste lessen, die in mindering worden gebracht van de lidgelden voor het nieuwe seizoen.

Hieronder alvast de voorlopige activiteitenkalender onder voorbehoud van wijzigende corona maatregelen.